Riksteatret har en ledig stilling som arkivar.

Arkivaren har ansvar for arkivområdet i organisasjonen, og rapporterer til personal- og administrasjonssjef. Arkivaren skal på Riksteatrets vegne påse at arkivvirksomheten er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Riksteatret har elektronisk sak- og arkivsystem i tillegg til ulike fagsystemer, forestillingsmateriale og historisk arkiv på papir.

Hovedarbeidsoppgaver:
• Postmottak, journalføring og arkivering
• Brukerstøtte til kolleger og aktivt sørge for at arkiveringen finner sted
• Fortløpende innsamling og organisering av nytt og gammelt arkivmateriale
• Systemansvar og opplæring til sak- og arkivsystemet (Acos WebSak)
• Behandle interne og eksterne henvendelser om arkivmateriale
• Vedlikeholde rutiner for informasjonsforvaltning og gjøre disse kjent i organisasjonen
• Veilede organisasjonen i arkivfaglige spørsmål
• Vedlikeholde, og ved behov, utarbeide arkivplan, bevarings- og kassasjonsplan og arkivnøkkel
• Tilrettelegge for fremtidig avlevering til Riksarkivet
• Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket
• Produksjon av manuskripter og øvrig administrativt arbeid

Foretrukne kvalifikasjoner:
• Relevant arkivfaglig utdanning på høgskole eller universitetsnivå (arkivar/bibliotekar/informasjonsforvalter)
• Erfaring fra offentlig virksomhet og med elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystemer, fortrinnsvis WebSak
• God kjennskap til arkivloven med forskrifter, offentleglova, forvaltningsloven og personopplysningsloven, samt Noark 5
• Gode IKT-kunnskaper
• Gode kommunikasjonsferdigheter – skriftlig og muntlig
• Interesse for og forståelse av kulturfeltet
• Utadvendt, serviceinnstilt og initiativrik

Vi tilbyr:
• Et aktivt og stimulerende arbeidsmiljø i en kulturinstitusjon
• Medlemskap i Statens pensjonskasse
• Gode velferdsordninger som fleksibel arbeidstid, mobiltelefonordning, støtte til trening og god kantine
• Lønn etter kvalifikasjoner som førstekonsulent i kode 1408, lønnsspenn 416600-499600

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel
Arkivar

Sted
Nydalen, Oslo

Søknadsfrist
01.08.2017

Tiltredelse
Desember 2017 eller tidligere

Varighet
Fast

Lønnspenn
416600-499600

Spørsmål om stillingen

Hege Rød Segerblad
Arkivleder
995 51 150

Arne Ueland
Personal- og administrasjonssjef
994 91 555

Søk på stillingen

Se stillingen på finn.no